dimanche 8 février 2009

D'HULSTER Eddy


Eddy D'Hulster is tegenwoordig de oudste van de groep. Hij woont in Oostduinkerke en is al meer dan 40 jaar paardenvisser.

Eddy d'Hulster est actuellement le plus ancien du groupe. Il habite Oostduinkerke et  pratique la pêche à cheval depuis plus de 40 ans. 

Het zadel van Eddy D'Hulster, met dezelfde groen-zwart gestreepte deken als op het paard van Raymond Devos. Zijn paard heet -?- en is -?- jaar oud. Het is een roodbruine Brabander.

La selle d'Eddy d'Hulster, avec la même couverture verte lignée noir que sur le cheval utilisé par Raymond Devos. Son cheval s'appelle -?- et est âgé de -?- ans. C'est un Brabançon "Bai".

De kar van Eddy D'Hulster keert terug na een vangstdemonstratie.
La charrette d'Eddy d'Hulster remonte sur la digue après une démonstration de pêche.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire