mardi 10 février 2009

DEBRUYNE Bernard

Bernard Debruyne woont in Oostduinkerke en werkt in de textiel. Hij is paardenvisser sinds 1989. In het begin begeleidde hij Amandus Vanbillemont, om vervolgens zelf te vissen met het paard van laatstgenoemde. Hij werd door de gemeente Koksijde officieel erkend als paardenvisser in 1996. Bernard Debruyn doet zoals enkele collega's demonstraties van de paardenvisserij voor scholen en groepen die er om vragen (Voor praktische informatie en reserveringen: 0495/702 347).

Bernard Debruyne habite à Oostduinkerke et travaille dans l'industrie textile. Il pratique la pêche à cheval de puis 1989. Il a, au début, accompagné Amandus Vanbillemont puis a pêché avec le cheval de ce dernier. Il a été reconnu "Paardenvisser" officiellement par la commune de Koksijde en 1996. Bernard Debruyn fait aussi des démonstrations de pêche pour les écoles et les groupes qui en font la demande qui en font la demande. (Informations pratiques et réservation: 0495/702 347).


Het zadel van Bernard Debruyne is herkenbaar aan de twee dekens (altijd de blauwe eerst) en aan het witte tapijtje onder het zadel. Zijn eerste paard heette "Kaas", een donkerbruine Brabander van 4 jaar. Zijn tweede paard heette "Gina", ook een donkerbruine Brabander. Zijn huidig paard heet "Jurka", is 10 jaar oud en is een Brabantse roodschimmel.

La selle de Bernard Debruyne est reconnaissable aux deux couvertures (la première étant toujours la bleue) et au petit tapis blanc sous la selle. Son premier cheval s'appelait "Kaas", un Brabançon de 4 ans à la robe brun foncé. Son second cheval s'appelait "Gina", un Brabançon à la robe brun foncé. Son cheval actuel s'appelle "Jurka", est âgé de 10 ans et est un Brabançon "Rouan". 

De kar van Bernard Debruyne nadert de dijk, na een vangstdemonstratie.

La charrette de Bernard Debruyne arrive sur la digue, en retour d'une démonstration de pêche.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire